• Kategórizálatlan (8)
 • GOP AM (1)

  Szeged városfejlesztési koncepciója, stratégiája kiemelt fejlődési irányként határozza meg a regionális elosztó, logisztikai központ szerepet.

  A Szegedi Ipari Logisztikai Központ (SZILK) kitűnő gazdasági és kereskedelmi fekvésének köszönhetően és az M43-as autópálya megépítésének eredményeként várhatóan a központ forgalma jelentős mértékben növekedni fog az elkövetkezendő években. A forgalom növekedéséhez hozzájárulhat a déli és keleti határszomszédaink folyamatos gazdasági fejlődése is.

  Nem csak országosan, de a határ melletti Logisztikai Központokkal is fel kell venni a versenyt, ehhez viszont egymásra épülő, minőségi követelményeknek eleget tévő központ felépítésére van szükség. A környékbeli, határ melletti országok és városok fejlődése, gazdaságának konkrét igénye és nemzetközi szállítási költségek optimalizációja is indokolja egy logisztikai szolgáltatásokat és azok társ tevékenységeit is magába foglaló központ üzemeltetését, a szolgáltatások és az alapinfrastruktúra folyamatos fejlesztését, korszerűsítését.

  A fejlesztések lehetővé teszik minél több cég egymást kiegészítő tevékenységi körének, szolgáltatásának összehangolását, mely a vállalkozások egymást támogató fejlődését is elősegíti. Az új betelepülő vállalkozások új munkalehetőségeket és a meglévők bővítését is eredményeznek, melyek egyben a város életszínvonalának növekedését is segítik.

  Céljaink között szerepel a helyi infrastruktúra bővítése, munkahelyek létrehozása, egyben a meglévők körülményeinek javítása és ezzel a helyi vállalkozások versenyképességének fokozása.

  A GlobalLog Kft egyik fő feladata, hogy Szeged város még hatékonyabb és sikeresebb gazdasági szerepvállalását is szem előtt tartva működtessen egy széles körű szolgáltatást kínáló logisztikai központot.

  A GlobalLog Kft fejlesztéseit az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alapjának társfinanszírozásával valósítja meg.

 • Hírek (9)

 • Tevékenységek (3)

  A GlobalLog Kft-t illetve jogelődjét 1997-ben azzal a céllal alapította az akkori tulajdonosi kör, hogy létrehozza és üzemeltesse az M5, illetve M43 autópályák bevezető szakasza mellett elhelyezkedő 46 ha nagyságú területen fekvő Szegedi Ipari Logisztikai Központot, más néven SZILK-et.

  A terület mára már intermodális Logisztikai központtá és Ipari Parkká nőtte ki magát.

  Fontos elvünknek tartjuk:

  • a gazdasági, kereskedelmi és szolgáltatói övezethez illeszkedő szolgáltatási és betelepülői kör kialakítását,
  • az ehhez kapcsolódó minőségi, kapacitást bővítő fejlesztések megteremtését.

  Ezeket szem előtt tartva egy magas színvonalú, a piaci és befektetői igényekhez rugalmasan alkalmazkodni képes, sokoldalú szolgáltatási csomagot tud kínálni a SZILK, a betelepült és betelepülni szándékozó vállalkozások számára.

 • Uncategorised (4)
 • Developments (2)

  Among the conceptions of the town-development strategy of Szeged  it is defined as a primary objective to attain an important role in the area as a regional distributor and logistical centre.

  The turnover of the Centre is expected to increase significantly in the next years due to the economical and commercial location of the Szeged Industrial Logistic Centre (SZILK) and the construction of M43 motorway. The increase in the turnover might be assisted by the gradual economical development of our neighbours on the southern and eastern side of the borders.

  There is a race not only with domestic competitors but with the Logistic Centres abroad, next to the borders.  To win this race we needed to establish and operate a centre that satisfies correlating, high quality demands. The development of the towns in the area and the neighbouring countries, the factual needs of their economy and the optimization of international transport costs justify the operation of a centre providing logistic services and relating activities. The continuous development and modernisation of the basic infrastructure and services are also important.

  Due to the developments in the Centre it is possible to harmonise the complementary business activities and services of more and more firms, which helps them to develop by assisting one another. The settling in of new companies might result in new jobs or in the expansion of existing ones, which can have a result of increasing the living standard within the town.

  It is among our targets to develop the local infrastructure, to create new jobs and improve the conditions of the existing ones at the same time. Thus we strive to increase the competitiveness of the local companies.

  One of the main goals of GlobalLog Ltd. is to run a logistic centre that offers a wide range of services in order to help Szeged to play an even more effective and successful part in the economic market.

  The developments of GlobalLog Ltd are supported by the European Union and co-financed by the European Regional Developing Fund.

 • News (7)

 • Activities (3)

  The GlobalLog Ltd, i.e. its predecessor in title was founded in 1997 by the owners at that time in order to establish and operate the Szeged Industrial and Logistics Centre, in short SZILK. The Center is situated off the main road leading to M5 and M43motorways, covering an area of 46 hectares.

  The establishment has grown into an intermodal Logistic Centre and Industrial Park.

  Our main goal is:

  • to develop a circle of high quality settlers and service companies that meets the requirements of the economic, commercial and service zone, and in connection with that
  • to initiate quality and quantity developments in the area of SZILK

  Having all the above mentioned in mind SZILK can offer a wide range of services for those already settled and companies planning to settle in. We ensure high quality service that adapts to the needs of investors and the market.

 • Sajtófigyelés (1)
 • Hírek AM (7)